Choose a language
Navigation

“Catalan is the ninth most spoken language in the European Union. ”

The graph is a summary of:
.- The number of Catalan speakers in relation to the languages ​​of Europe.
.- Catalan speakers live in four different European states.
.- 3 out of 10 spanish citizens live in a territory where Catalan is the official language.
.- Catalan and internet. Catalan is the 8th most active language on the Internet (when the catalan is only the 75th in the world in number of speakers).

 


( cat ) “El català és la novena llengua amb més parlants de la Unió Europea.”

El 93,8% dels ciutadans de Catalunya entén el català, llengua oficial juntament amb el castellà i l'occità. A aquests quasi set milions de persones que l'entenen cal sumar-hi els naturals d'altres territoris on és d'ús habitual, en especial a la Comunitat Valenciana (on rep el nom de valencià), a les Illes Balears i a una part de l'Aragó, la Franja de Ponent. A Andorra és l'única llengua oficial i el seu ús també està estès al sud de França i a la ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya. D'aquesta manera, es calcula que hi ha un total de nou milions de persones que la parlen i 11 milions que l'entenen. Això la situa per davant d'altres 14 llengües oficials de la Unió Europea i com la novena llengua amb més parlants.
El català és la llengua vehicular a l'escola i el seu ús s'està normalitzant als mitjans de comunicació, el món econòmic i les produccions culturals. Una enquesta de l'any 2007 de l'Institut d'Estadística de Catalunya assenyala que tres de cada quatre residents a Catalunya saben parlar i escriure el català. Pel que fa al castellà, pràcticament la totalitat dels ciutadans l'entenen (98,9%) i el parlen (96,4%).

El català es va formar entre els segles VIII i X com una evolució del llatí, igual que el castellà, el francès, l'italià i la resta de llengües romàniques. Cada any s'editen 10.000 títols en català, idioma que és el desè que més es tradueix del món i és ensenyat a 166 universitats.

Veure llengua catalana de “gencat.cat”

( eng ) “Catalan is the ninth most spoken language in the European Union. ”

93.8% of the citizens of Catalonia understand Catalan, the official language along with Spanish and Aranese. To these nearly seven million people that understand Catalan, we can add those from other territories where it is used as the everyday language, particularly the Valencian Community (where it is called 'Valencià'), the Balearic Islands and part of Aragon, the Franja de Ponent (Western Strip). It is the only official language in Andorra and its use extends to the south of France and the city of Alghero, Sardinia. As a result, it is calculated that there are a total of nine million people that speak Catalan and 11 million that understand it. It is therefore situated ahead of 14 official languages of the European Union and it is the ninth most spoken language.
Catalan is the common language used at school and its use is standardising the media, financial world and cultural productions. A survey carried out by the Statistical Institute of Catalonia (IDESCAT) in 2007 indicated that three out of four residents in Catalonia can speak and write Catalan. With regard to Spanish, nearly all citizens understand (98.9%) and speak it (96.4%).

Catalan was established between the 8th and 10th Centuries as an evolution of Latin, as were Spanish, French, Italian and the other Romance languages. Every year, 10,000 titles are edited in Catalan, which is the tenth most translated language in the world and taught in 166 universities.

See catalan language at “gencat.cat”

( es ) “El catalán es la novena lengua con más hablantes de la Unión Europea.”

El 93,8% de los ciudadanos de Cataluña entiende el catalán, lengua oficial junto con el castellano y el occitano. A estos casi siete millones de personas que lo entienden deben sumársele los naturales de otros territorios donde la lengua es de uso habitual, en especial en la Comunidad Valenciana (donde recibe el nombre de valenciano), en las Islas Baleares y en una parte de Aragón, la Franja de Ponent. En Andorra es la única lengua oficial y su uso también está extendido en el sur de Francia y en la ciudad de L'Alguer, en la isla de Cerdeña. Así, se calcula que hay un total de nueve millones de personas que la hablan y 11 millones que la entienden. Ello la sitúa por delante de otras 14 lenguas oficiales de la Unión Europea y como la novena lengua con más hablantes.
El catalán es la lengua vehicular en la escuela y su uso se está normalizando en los medios de comunicación, el mundo económico y las producciones culturales. Una encuesta del año 2007 del Instituto de Estadística de Cataluña señala que tres de cada cuatro residentes en Cataluña saben hablar y escribir en catalán. En cuanto al castellano, prácticamente la totalidad de los ciudadanos lo entienden (98,9%) y lo hablan (96,4%).

El catalán se formó entre los siglos VIII y X como una evolución del latín, al igual que el castellano, el francés, el italiano y el resto de lenguas románicas. Cada año se editan 10.000 títulos en catalán; este idioma es el décimo más traducido del mundo y se enseña en 166 universidades.

Ver lengua catalana en “gencat.cat”

Informe CAT 2013 de la Plataforma per la llengua.

L'InformeCAT és un document que mostra una panoràmica de la salut del català a través d'un recull de 50 dades dels diversos àmbits que tenen una influència més gran per a la llengua. Nou Informe Cat 2013 by Plataforma per la Llengua


Catalan on the internet

(en català)
El català és una llengua molt viva a Internet, fins al punt que l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) va autoritzar el 2006 el domini .cat, que agrupa els webs de comunitat lingüística i cultural catalana. En poc més de dos anys, ja hi havia 30.000 dominis registrats. El 2014 ha començat amb més de 70.000 dominis “.cat”

(en castellano)
El catalán es una lengua muy viva en Internet, hasta el punto que el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) autorizó en 2006 el dominio .cat, que agrupa las webs de comunidad lingüística y cultural catalana. En poco más de dos años, ya había 30.000 dominios registrados. El 2014 ha empezado con más de 70.000 dominios “.cat”

(english)
The Catalan language is very much alive on the Internet, so much so that CANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) authorised the .cat domain in 2006, which groups the Catalan culture and language community websites together. In just over two years, there were 30,000 domains registered. More than 70.000 domain “.cat” in the begining of 2014.


1000 years of catalan, castellano & other languages of the peninsula.


Explicació fàcil de les diferents maneres de parlar el català

Catalan language


Interferences between spanish and catalan


Roda de premsa de la Consellera de Cultura de la CCAA Valencia el 4 de juliol 2014. Palau de Fuentehermosa -València-

Maria José Català (Consejera de Educación y Cultura) va llegir un fragment de la carta enviada a la Generalitat de Catalunya: 'Venim observant com des de les institucions de la Generalitat de Catalunya s'incorpora la Comunitat Valenciana en el seu àmbit territorial, en el d'uns ficticis i irreals Països Catalans, en un domini lingüístic que manca d'uniformitat i d'unitat, on es caracteritzen algunes de les nostres tradicions i festes emblemàtiques de la nostra comunitat com a catalanes.' Després, Ignasi Muñoz li va demanar:

—Ignasi Muñoz [I. M.]: Podria saber en quina llengua han enviat el document a la Generalitat de Catalunya?

—María José Català [M. J. C.]: Li he llegit la carta, crec que és una realitat que l'hem redactat en valencià.

—I. M.: Com tenen vostès garantia que la puguen entendre?

—M. J. C.: Estic convençuda que la podran entendre.

—I. M.: Però per què? Si és una altra llengua…

—M. J. C.: Perdone?

—I. M.: Si és una altra llengua… Ells no parlen valencià.

—M. J. C.: Estic convençuda que entendran la carta, però si a vostè li preocupa els la remetrem en castellà que segur que l'entendran.

Després d'això, la consellera atura la discussió dient: 'No estem per entrar en un debat filològic.'

María José Català Verdet (Valencia, 1981) es una política española del Partido Popular. En julio 2014 (cuando hace esta rueda de prensa) es la Consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana. Mejor que haga lo mismo que su jefe Rajoy: TV plasma.

 

llengua

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tancar

Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la navegació dels usuaris. Si continues navegant considerarem que acceptes l’ús. Pots canviar la configuració i obtenir més informació aquí.